fbpx

Tyto zásady se vztahují na webové stránky provozované společností Ptak S.A. se sídlem v Rzgowě (adresa: Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów) zapsaná do Rejstříku podnikatelů vnitrostátního soudního rejstříku vedeného u Okresního soudu pro Lodž Śródmieście v Lodži, 20. obchodní divize Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000396803, NIP: 728-278-50- 90, REGON: 101295738

1. Definice

Kdykoli jsou v těchto zásadách použity následující pojmy, mají následující význam: „Správce“ – Ptak S.A. se sídlem v Rzgowě (adresa: Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów) zapsaná do Rejstříku podnikatelů vnitrostátního soudního rejstříku vedeného u Okresního soudu pro Lodž Śródmieście v Lodži, 20. obchodní divize Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000396803, NIP: 728-278-50- 90, REGON: 101295738 „CH Ptak“ – Centrum Handlowe Ptak, ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów „Funkce webových stránek“ – doplňkové služby poskytované správcem uživatelům, „obchodní partneři“ – vlastníci značek nebo obchodů a poskytovatelé služeb k dispozici v nákupním centru Ptak, „spřízněné subjekty“ – subjekty ze společnosti Ptak Skupina „Cookies“ – soubory obsahující IT data, ve formě textových souborů, které server ukládá na koncovém zařízení uživatele webových stránek, aby je bylo možné znovu načíst při každém připojení k webové stránce, z tohoto koncového zařízení, “ Newsletter “- obchodní informace o aktivitách CH Ptak, organizovaných propagačních a marketingových kampaní, zasílaných Správcem na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem,” Webové stránky “- webové stránky provozované Správcem,” Uživatel “- osoba využívající Web nebo jeho funkce.

2. Obecná ustanovení

 1. Správce respektuje právo uživatelů na soukromí a za tímto účelem využívá vhodná technická řešení, aby zabránil zásahům třetích osob do soukromí uživatelů.
 2. Používáním webových stránek přijímáte tyto zásady ochrany osobních údajů.

3. Soubory cookie

 1. Správce shromažďuje informace o Uživatelích pomocí souborů cookie. Cookies se nepoužívají k identifikaci nebo identifikaci jednotlivých uživatelů.
 2. Soubory cookie se nastavují při „vstupu“ a „opuštění“ webu.
 3. Subjekt, který umisťuje soubory cookie na koncovém zařízení uživatele ve smyslu článku. 173 odstavec. Správcem je 1 zákona ze dne 16. července 2004 – telekomunikační zákon.
 4. Umístění souborů cookie je v souladu s příslušnými právními ustanoveními, zejména s telekomunikačním zákonem a zákonem o poskytování elektronických služeb.
 5. Soubory cookie lze použít k následujícím účelům:
 6. a) přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizace používání webových stránek; tyto soubory zejména umožňují rozpoznat zařízení uživatele webových stránek a správně zobrazit web přizpůsobený jeho individuálním potřebám,
 7. b) zdokonalení webových stránek prostřednictvím maximální individualizace obsahu zobrazeného pro daného uživatele webových stránek,
 8. c) vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah,
 9. d) udržovat relaci uživatele webových stránek, díky čemuž uživatel nemusí znovu zadávat zadané údaje na každé podstránce webových stránek,
 10. e) za účelem optimalizace reklamní a marketingové nabídky pro daného uživatele webových stránek, a to jak administrátorem, tak jeho obchodními partnery.
 11. Soubory cookie nepoškozují systém koncového zařízení uživatele ani neovlivňují jeho fungování. Soubory cookie nemění konfiguraci koncových zařízení uživatele a nemají žádný vliv na fungování softwaru nainstalovaného na těchto zařízeních.
 12. Dostupné webové prohlížeče ve svém počátečním nastavení přijímají soubory cookie. Uživatel však může proti umístění souborů cookie na svém koncovém zařízení vznést námitku pomocí možnosti deaktivovat mechanismus souborů cookie v daném webovém prohlížeči, a to jak na počítačích, smartphonech, tak na jiných zařízeních. Podrobné informace o možnostech a metodách nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

4. Zpracování osobních údajů

 1. Ustanovení tohoto odstavce se vztahují pouze na údaje uživatelů, kteří využívají funkce webových stránek nebo dostávají zpravodaj.
 2. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů používajících webovou stránku v souladu s příslušnými ustanoveními o ochraně osobních údajů a je jejich správcem ve smyslu těchto ustanovení.
 3. Správce poskytuje Uživatelům bezplatný souhlas se zpracovánímposkytování svých osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Uživatel kdykoli odvolat.
 4. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které byly uživatelem dobrovolně poskytnuty. Osobní údaje poskytnuté uživatelem jsou zpracovávány za účelem:
 5. a) výkon služby (v případě využití funkcí webových stránek),
 6. b) přímý marketing vlastních služeb, zejména zasílání obchodních informací týkajících se aktivit společnosti CH Ptak, včetně Newsletteru, jakož i – s dodatečným souhlasem uživatele – obchodní informace obchodních partnerů správce a souvisejících subjektů,
 7. c) plnění zákonných povinností správce,
 8. d) odhalování a prevence podvodů,
 9. e) vytváření kompilací, analýz, statistik,
 10. f) servisní podpora.
 11. Každý uživatel má právo uplatnit svá práva týkající se jeho osobních údajů zaručená příslušnými zákony, zejména:
 12. a) získat informace o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, – získat k nim přístup a informace týkající se účel, rozsah a způsob zpracování údajů,
 13. b) požadovat okamžitou opravu svých osobních údajů správcem,
 14. c) požadovat okamžité odstranění jeho osobních údajů správcem,
 15. d) požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů,
 16. e) přenositelnost údajů,
 17. f) vznesou námitku proti zpracování jejich osobních údajů, včetně profilování.
 18. Správce poskytuje každému Uživateli informace vyžadované zákonem a informuje každého Uživatele o jeho právech a zároveň uvádí způsob kontaktu ohledně implementace těchto práv.
 19. Správce nesděluje osobní údaje uživatelů třetím stranám, pokud k tomu uživatel nedal předchozí souhlas nebo pokud o to nepožádají oprávněné orgány. Příjemci osobních údajů uživatele jsou obchodní partneři správce a související subjekty.
 20. Na základě shromážděných informací (včetně osobních údajů, cookies) správce profiluje uživatele za účelem úpravy obchodních informací, zpráv a obsahu jimi adresovaných webových stránek.
 21. Správce může zveřejnit anonymní kolektivní výkazy a statistické výkazy, například pokud jde o počet návštěvníků webových stránek. Tyto údaje však neumožňují identifikaci jednotlivých uživatelů a nepředstavují osobní údaje.
 22. Osobní údaje uživatelů nebudou předány do třetích zemí (mimo EHP).

5. Závěrečná ustanovení

Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jiné webové stránky a subjekty, jejichž kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách. Pokud webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky, správce si vyhrazuje, že nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů uplatňované vlastníky těchto domén a webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů se rovněž nevztahují na služby poskytované jinými subjekty prostřednictvím nebo s využitím webových stránek, pokud jsou tyto služby poskytovány třetími stranami.

Textile Show - rejestracja

CZWARTEK – 18 maja – HALA PÓŁNOCNA – STEFA SZKOLEŃ

Cykl szkoleń na Najemców Centrum Hurtowego Ptak oraz pracowników.

Liczba miejsc ograniczona, prosimy o potwierdzenie 

uczestnictwa wypełniając formularz poniżej

Warsztaty z sesji produktowej

Zapisz się na warsztaty fotograficzne z sesji produktowej.

WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK – Pasaż Północy – STUDIO FOTO

Influencer Marketing
9:00 - 10:30

Szkolenie odbywa się w strefie TRAINING ZONE w Hali Północnej

Pokazy Mody
18 października - środa

STREFA FASHION SHOW – HALA PÓŁNOCNA, 

Liczba miejsc ograniczona prosimy o zapisanie się na wybrany pokaz.

Zapisy na szkolenia dla klientów 23 stycznia, wtorek

Szkolenia odbywają się w strefie szkoleń w Hali Północnej, wymagana rejestracja.